مجری عملیات عمرانی ، تاسیسات برقی و مکانیکی در طرح های صنعتی و نیروگاهی

تائید صلاحیت شده توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای انجام امور پیمانکاری در رشته های زیر

رتبه  1 ابنیه​​​​​​​

رتبه  3 تاسیسات​​

رتبه  5 نیرو​​​​​​​

جانمایی پروژه ها

گالری پروژه های انجام شده

 عسلویه

ادامه مطلب

 کهنوج​​​​​​​​​​​​

ادامه مطلب

 ایرانشهر

ادامه مطلب

 ارومیه

ادامه مطلب

 توگا کرج

ادامه مطلب

40

سال تجربه

7/5

میلیون نفر ساعت بدون حادثه

3700

    مگاوات برق     تولید شده

17

پروژه انجام شده

مشتریان ما