اردکانیان:مسائل باقیمانده بین ایران و روسیه برای ساخت نیروگاه هرمزگان حل شد.

وزیر نیرو با اشاره به دستاوردهای سفر خود به مسکو گفت: در این سفر مسائل باقیمانده برای احداث نیروگاه 1400مگاواتی هرمزگان میان ایران و روسیه حل شد. به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیئت دولت اظهار داشت: سیاست ما به طور کلی این است که به سمت مشارکت صددرصدی بخش خصوصی در تولید برق حرکت کنیم. البته در آینده به دنبال آن هستیم که شرایطی را فراهم کنیم …
ادامه مطلب